Gạo Đài Loan Biển Cao Cấp

19,500

Thơm, Dẻo ngọt

Gọi điện
0968288528 0763 28 85 28