Gạo Tám Thơm Hải Hậu

16,000

Dẻo, mềm cơm

Gọi điện
0968288528